მთავარი აქცენტები ონალინ რეკლამის დროს

როდესაც საქმე ეხება ციფრული მარკეტინგული კამპანიების წარმოებას, უმნიშვნელოვანესია

  • განვსაზღვროთ ბიზნეს მიზნები
  • გვესმოდეს და განვსაზღვროთ ბიზნეს მიზნების შესაბამისი მარკეტინგული მიზნები

ონლაინ ტესტები
გააკეთე თემატური ონლაინ ტესტები და შეამოწმე შენი ცოდნა